Обученията на роми за журналисти

Един филм на Тосен Рамар за обученията на роми за журналисти или възможно ли е от едно обучение да станеш журналист, лидер, политик?! Правилна ли е политиката за насърчаване на роми в обучения без практика и реализация?!