Спомени на ромите през годините

Документалната фотоизложба „Спомени на ромите през годините“ се състои от автентични стари и настоящи семейни фотоси, показващи ромска култура, бит, традиции, обичаи, обреди.