WATCH A VIDEO

Монолог към душата

Етюд от „Монолог към душата“ от Мая Стел. в изпълнение на Донка Колева, музикално изп. на Кирил Петров.