Ром нюз в тръс

Патриот е – душа дава

Но не свойта душа, братя, а душата на народа!