Ром нюз в тръс

Копейка по копейка, къща изплаща

копейка по копейка

А вие успяхте ли за една година да погасите Вашия кредит?!