„Кризата на артиста – дърводелец”

един филм на Димитър Георгиев

Филмът дава възможност за отговор на въпроси как да преодолеят собствените си емоционални и материални кризи.

Героят на филма работи в кварталното училище Той се опитва да развие среден бизнес като дърводелец и в началото всичко върви добре. Клиентите му търсят услугите, заплащат му за труда. С настъпването на т.нар. финансова криза поръчките му намаляват, голяма част от клиентите му не се издължават, от което той не може да закупи материалите за работа, не може да си покрие разходите за тях и следователно неизпълните поръчки го вкарват в дългове.
Стига се до сериозен здравословен проблем.
Въпреки всичко, той взима решение за начина, по който ще живее живота си. Запазва човешкото в себе си. Повече от всякога сега той започва да се радва на обикновените неща – изгрева на слънцето, разходката сред природата, децата. Поставя си за цел да предаде уменията и радостите от живота на децата си.
Идеята на филма е следствие от преживяванията на главния герой на филма, зрителите да открият, преосмислят и да намерят решение на своите проблеми.