Ром нюз в тръс

Интеграционно

Плодовете на хранително-вкусовата интеграция...

Един скеч, който едва ли в близките 10 години ще престане да бъде верен. Цяло поколение от семинарни и обучени роми плуват небрежно в пустота на българо-ромската интеграция. Включени или изключени в държавата са, а от себе си?!