Ромската хубост

Млади невести от 70-те години на Атанасов ден в гр. Първомай, обл. Пло...